บริษัท ไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่เลขที่ 21 อาคารวังเด็ก 1 เอ ห้อง 2 บี
ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560009210

โทร 084-696-2122

คลิกที่รูปแผนที่ เพื่อนำทางด้วย Google Map